1.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu sunum ve poster özetleri SCI-E olan

Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology

dergisinde ingilizce supplement olarak online yayınlanmıştır.

Katılımcılar dergi web sitesinden özetlerine ulaşabilirler.

 

POSTER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sempozyumumuz Türk Tabipleri Birliği tarafından kredilendirilecek olup kredi puanı 23'tür. Kredilendirmeden yararlanmak isteyen tüm hekimlerin online başvuru sırasında vatandaşlık  
numarası ve mail adresini girmesi zorunludur. TC numarası bulunmayan kayıtlar kredilendirme için dikkate alınmayaktır.

 

En Güncel Bilgileri Sizelere Ulaştırabilmemiz İçin,
Lütfen Mail Listemize Üye Olun.

 

POSTER LİSTESİ

26 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE SUNULACAK POSTER BİLDİRİLER
POSTER NO İSİM BAŞLIK
P-1 NİLÜFER ÖZDEMİR KUTBAY GENÇ YAŞTA DİYABETİK BLOOM SENDROMLU OLGU SUNUMU
P-2 NİLÜFER ÖZDEMİR KUTBAY HİPOTİROİDİ VE HİPOGONADİZMİN EŞLİK ETTİĞİ DİSKERATOZİS KONJENİTA OLGUSU
P-3 DİJLE KİPMEN KORGUN STREPTOZOTOCİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ADİPONEKTİNİN PLASENTAL GELİŞİMDEKİ ROLÜ
P-4 GULSAH YENİDUNYA YALIN WOLFRAM SENDROMU: TİP 1 VE TİP 2 DİABETES MELLİTUS BİRLİKTELİĞİ İLE İKİ OLGU SUNUMU
P-5 ILGIN YILDIRIM ŞİMŞİR MELANOKORTİN 4 RESEPTÖR MUTASYONU VE OBEZİTE
P-6 HAKAN DÖNERAY HYPOPARATİROİDZM, SAĞIRLIK, RENAL DİSPLAZİ (HDR) SENDROMU: İLK TÜRK OLGU
P-7 ESRA ÖZMEN WOLFRAM (DIDMOAD) SENDROMU – 2 KARDEŞ OLGU SUNUMU
P-8 HALE ÜNVER TUHAN GATA6 MUTASYONUNA BAĞLI GELİŞEN NEONATAL DİYABETLİ BİR OLGUDA PANKREAS AGENEZİSİ VE PROTEİNÜRİ BİRLİKTELİĞİ
P-9 EREN ER KLİNEFELTER SENDROMLU TİP 1 DİYABETES MELLİTUS VAKASI
P-10 RUKEN YILDIRIM NADİR GÖRÜLEN TİROİD HORMON DİRENCİ OLGUSU:
P-11 ILGIN YILDIRIM ŞİMŞİR MEN4 SENDROMU
P-12 NİLGÜN ÇÖL ARAZ “MİTOCHONDRİAL UNCOUPLİNG PROTEİN 2 (UCP2)” GENİNİN OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA METABOLİK SENDROM GELİŞİMİ VE TROMBOSİT SAYISI ÜZERİNDEKİ OLASI ROLÜ - ÖN ÇALIŞMA
P-13 ESRA DENİZ PAPATYA ÇAKIR DİŞLERDE ERKEN DÖKÜLME ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN ODONTOHİPOFOSFATAZYALI BİR OLGU VE AİLE TARAMASI SONUÇLARI
P-14 ESRA DENİZ PAPATYA ÇAKIR HEREDİTER 1,25-DİHİDROKSİVİTAMİN D DİRENÇLİ RİKETS TANILI DÖRT HASTA VE VDR GEN ANALİZ SONUÇLARI
P-15 BÜLENT HACIHAMDİOĞLU LEPTİN RESEPTÖR GENİNDE MUTASYON SAPTANAN İKİ KARDEŞ OLGU
P-16 HAKAN GÜRKAN PAPİLLER TİROİD TÜMÖR ÖRNEKLERİNDE BRAF HOTSPOT BÖLGE MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI
P-17 NURSEL MURATOĞLU ŞAHİN HOMOZİGOT VE HETEROZİGOT MUTASYONLU KONJENİTAL HİPERİNSÜLİNZİMLİ İKİ KARDEŞ
P-18 SAYGIN ABALI H-SENDROMU: MONOGENİK DİYABETİN NADİR BİR NEDENİ
P-19 SERPİL BAŞ İNSÜLİN BAĞIMLI DİYABETES MELLİTUS İLE BAŞVURAN FRIEDRICH ATAKSİSİ OLGUSU
P-20 AVNİ KAYA TİROİD HEMİAGENEZİSİ: BİR OLGU SUNUMU
P-21 AHMET ANIK GENÇLİKTE ORTAYA ÇIKAN ERİŞKİN TİP DİYABET (MODY) TANISI ILE IZLENEN ÇOCUKLARDA YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ YÖNTEMİ ILE TANIMLANMIŞ GENLERİN ARAŞTIRILMASI
P-22 BANU NUR ALPL GENİNDE HOMOZİGOT MUTASYON SAPTANAN BİR İNFANTİL HİPOFOSFATAZYA OLGUSU
P-23 GÜL YEŞİLTEPE MUTLU NADİR GÖRÜLEN BİR GENETİK BOZUKLUK: 21. KROMOZOMDA PARSİYEL TRİZOMİ
P-24 AYLA GÜVEN WILLIAMS–BEUREN SENDROMU OLAN YEDİ HASTANIN ENDOKRİNOLOJİK ARAŞTIRMASI VE UZUN SÜRELİ İZLEMİ
P-25 FATİH GÜRBÜZ OTOİMMÜN TİROİDİT İLE KABUKİ SENDROMU BİRLİKTELİĞİ
P-26 FATİH GÜRBÜZ WOLCOTT–RALLİSON SENDROMU
P-27 EMREGÜL IŞIK İnsülin Reseptör (INSR) gen bileşik heterozigot misens c.836G>A & splicing c.1268+2T>A mutasyonuna bağlı konjenital ağır insülin rezistans sendromu
P-28 CENGİZ KARA DİAZOKSİDE YANITSIZ HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİLİ İKİ HASTADA MTOR İNHİBİTÖRÜ SİROLİMUSUN ETKİNLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ
P-29 YASEMİN KENDİR DEMİRKOL PRADER WİLLİ SENDROMUNDA FARKLI GENOTİPLER
P-30 MEHMET NURİ ÖZBEK ABCC8 GENİNDE MİSSENSE MUTASYONA BAĞLI MONOJENİK DİYABETLİ BİR BEBEK VE ANNESİNDE SUBKUTAN İNSULİN TEDAVİSİNDEN ORAL SÜLFONİLÜRE TEDAVİSİNE GEÇİŞ
P-31 NİLGÜN ÇÖL ARAZ “CANNABİNOİD RECEPTOR-1 (CNR1)” GEN POLİMORFİZMİNİN OBEZ ÇOCUKLARDA MORBİD OBEZİTE GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ OLASI ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI-ÖN ÇALIŞMA
P-32 NAGEHAN KATİPOĞLU SLC19A2 MUTASYONU İLE İLİŞKİLİ, İNFANTİL BAŞLANGIÇLI PANSİTOPENİ VE HİPERGLİSEMİLİ BİR OLGU
P-33 ASLI ECE SOLMAZ BARDET BİEDL SENDROMLU HASTALARDA MOLEKÜLER ANALİZ İLE FENOTİP-GENOTİP KORELASYONU
P-34 MUSTAFA BOZ ABDOMİNAL OBEZİTE VE YAŞLA BİRLİKTE ARTAN KORTİZOL DÜZEYLERİ
P-35 AHMET ANIK ABCC8 GENİ̇NDE YENİ BİR MUTASYON SAPTANAN Hİ̇PERİ̇NSÜLİ̇NEMİ HİPOGLİSEMİ 775 Lİ BİR OLGUDA ERKEN SPONTAN İYİ̇LEŞME
P-36 DAMLA GÖKŞEN 6Q24 İLİŞKİLİ GEÇİCİ NEONATAL DİYABETES MELLİTUSLU BİR OLGU
P-37 İSMİHAN MERVE TEKİN MEDÜLLER TİROİD KANSERLİ TÜRK OLGULARDA RET GENİ MUTASYON SPEKTRUMU: YENİ BİR MUTASYON (K710R) TANIMLANMASI
P-38 BERK ÖZYILMAZ KONJENİTAL DİYABET VE EPİFİZİEL DİSPLAZİLİ, WOLCOTT-RALLİSON SENDROMU TANILI BİR OLGU
P-39 BERK ÖZYILMAZ ALLGROVE SENDROMU (TRİPLE-A SENDROMU) TANILI BİR OLGU
P-40 ERDAL EREN HOMOZİGOT LEPTİN RESEPTÖR MUTASYONU SAPTANAN OBEZ OLGU
27 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE SUNULACAK POSTER BİLDİRİLER
POSTER NO İSİM BAŞLIK
P-41 NİLÜFER ÖZDEMİR KUTBAY KALLMANN SENDROMLU OLGUDA OLFAKTOR SULKUS HİPOPLAZİ MR GÖRÜNTÜLERİ
P-42 NİLÜFER ÖZDEMİR KUTBAY 11-BETA HİDROKSİLAZ EKSİKLİĞİ OLGUSUNDA YENİ BİR MUTASYON: HASTALIĞIN ŞİDDETLİ SEYRİYLE İLİŞKİLİ OLABİLİR Mİ?
P-43 NİLÜFER ÖZDEMİR KUTBAY HİPERKALSEMİ VE HİPOTANSİYON GELİŞEN TİP 1 OTOİMMÜN POLİGLANDÜLER YETERSİZLİK SENDROMLU OLGU
P-44 NİLÜFER ÖZDEMİR KUTBAY OSTEOGENEZİS İMPERFEKTALI 9 ERİŞKİN HASTAMIZIN ÖZELLİKLERİ
P-45 ILGIN YILDIRIM ŞİMŞİR HETEROZİGOT AGPAT2 MUTASYONU, DİYABET VE EKSTREMİTELERDE LİPODİSTROFİ
P-46 HÜSEYİN ANIL KORKMAZ 46 XY KOMPLET GONADAL DİSGENEZİ: OLGU SUNUMU
P-47 HAKAN GÜRKAN KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ ÖN TANILI HASTALARDA CYP21A2 GEN VARYANTLARININ ARAŞTIRILMASI
P-48 MİKAYİR GENENŞ ÇOĞUL HİPOFİZ HORMON EKSİKLİĞİNE HİPOFİZ HİPERPLAZİSİNİN EŞLİK ETTİĞİ OLGU SUNUSU
P-49 HÜSEYİN ANIL KORKMAZ EKTOPİK POSTERİOR HİPOFİZİ OLAN HASTALARDA PROP-1, LHX2 VE POU1F1 MUTASYONLARIN ARAŞTIRILMASI
P-50 HAVVA NUR PELTEK KENDİRCİ ADRENAL KORTİKAL VE MEDULLER HİPERPLAZİLİ BİR ÇOCUK OLGUNUN UZUN DÖNEM İZLEMİ
P-51 SELMA ULUSAL CFTR GEN MUTASYONLARININ TARANMASINDA YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ UYGULAMALARI
P-52 PINAR KOCAAY ARS GEN MUTASYONU SAPTANAN BİR OLGUDA PUBERTAL JİNEKOMASTİ TEDAVİSİNDE TAMOKSİFEN KULLANIMI
P-53 CEREN DAMLA DURMAZ BİLATERAL KOANAL ATREZİLİ PİKNODİZOSTOZİS OLGUSU.
P-54 HİLMİ BOLAT CYP21A2 GENİNDE KOMPLEKS (ÇOKLU) MUTASYON SAPTANAN KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİLİ OLGULARIN GENOTİP- FENOTİP KORELASYONU
P-55 ESRA DÖĞER GNRHR MUTASYONU SONUCU HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZMLİ BİR OLGU
P-56 ŞÜKRİYE PINAR İŞGÜVEN MİKROSEFALİK OSTEODİSPLASTİK PRİMORDİAL DWARFİSM TİP II OLGUSU
P-57 MİNE BALASAR 45,X/46,XY mozaik karyotipli ve AZF delesyonlu erkek olgu
P-58 ÖZLEM TÜREDİ İZODİSENTRİK Y KROMOZOMU İLE BİRLİKTE 45,X MOZAİKLİĞİ OLAN ÜÇ ERKEK HASTA
P-59 ZEHRA YAVAŞ ABALI POU1F1 (PIT1) EKSİKLİĞİNE BAĞLI ÇOĞUL HİPOFİZ HORMON EKSİLİĞİ OLGUSUNDA SANTRAL ERKEN PUBERTE
P-60 AYŞE NUR KAVASOĞLU HAJDU-CHENEY SENDROMU TANISI ALMIŞ YENİ MUTASYON TANIMLANAN BİR OLGU
P-61 AYŞE NUR KAVASOĞLU PRİMER İNFERTİLİTE TANISI OLAN ERKEK HASTALARDA Y MİKRODELESYON ANALİZİ SONUÇLARI
P-62 AHMET ANIK 46,XY CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU OLAN BİR OLGUDA ADRENAL YETMEZLİK OLMAKSIZIN SF1 (NR5A1) GENİNDE YENİ BİR MUTASYON
P-63 ÖZLEM SANGÜN MOZAİK TURNER SENDROMU VE PUBERTE PREKOKS BİRLİKTELİĞİ: 3 YAŞINDA BİR OLGU
P-64 BİRAY ERTÜRK İZOLE HİPOPARATİROİDİZM OLGUSUNDA NADİR RASTLANAN GCMB GENİ MUTASYONU
P-65 AYHAN ABACI COL2A1 GENİNDE DE NOVO MUTASYONA BAĞLI AKONDROGENEZİS TİP 2/ HİPOKONDROGENEZIS OLGUSU
P-66 ELİF ÖZSU PENİS BAŞI PİGMENTASYONUNA DİKKAT ETMELİYİZ
P-67 FATİH GÜRBÜZ CROUZON SENDROMU ILE KORPUS KALLOSUM VE INFERIOR VERMIS HIPOPLAZISI BIRLIKTELIĞI
P-68 SEHER TANRIKULU GEBELİK VE LAKTASYON SIRASINDA TANI KONAN ÜÇ OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA OLGUSU
P-69 NİLÜFER ÖZDEMİR KUTBAY DUNNİGAN TİPİ FAMİLYAL PARSİYEL LİPODİSTROFİLİ BİR HASTANIN MRG BULGULARI
P-70 RUKEN YILDIRIM KOMPLET ANDROJEN DUYARSIZLIK SENDROMU: AİLE TARAMASININ ÖNEMİ
P-71 CENGİZ KARA PİKNODİZOSTOZİSLİ BİR ADÖLESANDA BÜYÜME HORMONU TEDAVİSİ
P-72 FUAT BUĞRUL KİSTİK FİBROZİSE EŞLİK EDEN HİPOKALSİÜRİK HİPERKALSEMİ OLGUSU
P-73 SEDA ARAS KISA BOY İLE PRESENTE OLAN SCD-JARCHO-LEVİN SENDROMLU 4 PEDİATRİK OLGU SUNUMU
P-74 ÖZLEM NALBANTOĞLU MALİGN İNFANTİL OSTEOPETROZİSLİ İKİ OLGUDA TÜM EKZOM ANALİZİ İLE GENETİK TANI
P-75 SELMA TUNÇ HORMON DİRENCİ İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN AKRODİZOSTOZİSLİ BİR OLGU
P-76 HÜSEYİN ONAY LİPODİSTROFİLERİN GENETİK ANALİZİ VE SAPTANAN YENİ MUTASYONLAR
P-77 AFROOZ RASHNONEJAD BOY KISALIĞI, TURNER SENDROMU VE CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU ÖN TANISI İLE SİTOGENETİK LABORATUARINA BAŞVURAN 344 HASTANIN KROMOZOMAL ANOMALİ SONUÇLARI
P-78 SAMİM ÖZEN KONJENİTAL HİPERİNSULİNİZMLİ (KHİ) OLGULARIMIZDA GENOTİP- FENOTİP İLİŞKİSİ VE İZLEM ÖZELLİKLERİ
P-79 GÖNÜL ÇATLI MULTİPLE ENDOKRİN NEOPLAZİ TİP 2A AİLESİ: ERKEN PROFİLAKTİK TİROİDEKTOMİNİN ÖNEMİ

 

Online Kayıt
E-mail Aboneliği
En Güncel Bilgileri Sizelere Ulaştırabilmemiz İçin,
Lütfen Mail Listemize Üye Olun.
Güncel Bilgiler
POSTER LİSTESİ
... Devamı için tıklayınız
Bilimsel Program
26.02.2015 09.00-09.30 Açılış 09.30-10.15 Konferans I. Oturum başkanları: ‘Endokrin... Devamı için tıklayınız
Düzenlenecek Kurslar
Genetikte Temel Kavramlar (40 kişi) Cinsiyet Gelişim Bozukluklarında Kullanılan Moleküle... Devamı için tıklayınız
İLETİŞİM
BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Hüseyin Onay Doç. Dr. Samim Özen Doç. Dr. Mehmet Erdoğan... Devamı için tıklayınız
Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.